Basic Configuration for FortiGate 100A

2:26:00 AM |
Hôm qua ôm con Fortigate về cấu hình. Ngồi vật vã một hồi mới phát hiện là người ta đã quậy lung tung nên cũng mém...bó tay. FortiGate không tự động cấp DHCP khi kết nối với PC, đặt IP tĩnh theo hướng dẫn cũng không xi nhê. Lay hoay một hồi quyết định cắm dây mạng vào cổng Internal để cho Router tự cấp IP. Nhưng lại không biết IP của nó cấp là bao nhiêu >.<.
Read more…

Memory Limits for Windows Releases

4:45:00 AM |
Physical Memory Limits: Windows 7

Read more…

How to Fixe Any Computer And...Quietly Weep

10:39:00 PM |
Funny Pic!
Read more…

Would You live in a Cube?

2:20:00 AM |

T
Read more…

How to Limit IP Connections Using Iptables (Againt DDOS Attack)

6:45:00 AM |
Ví dụ 1: Câu lệnh sau sẽ giúp giới hạn tất cả kết nối (có hại) từ bất kỳ địa IP đến PC. Phương thức này có thể áp dụng chống lại DDOS attack.
Read more…

Pinic, Dinner and Coffee in District 7

12:47:00 PM |
Hôm nay giỗ tổ Hùng Vương mà không thấy ai làm đám giỗ hết nên tự mình đi chơi vậy :)

Thành viên: 2 nam (not gay!)
Thời gian: 3pm-7pm
Địa điểm: Lotte Mart --> Paragon (Quận 7)
Phương tiện: chân + dép

Read more…

Sử dụng ổ đĩa ảo trên Linux (CentOS)

11:57:00 PM |
Sử dụng ổ đĩa ảo trên Linux dễ dàng hơn trong Windows vì không cần phải cài đặt bất cứ chương trình hỗ trợ nào :)
Tất cả những gì bạn cần là một file ISO và một đường dẫn để mount vào.
Giả sử bạn có file ISO là WinXP.ISO đặt ở thư mục /home/


mkdir /media/drive_ao      # Tạo thư mục để mount ổ đĩa ảo vào
mount -t iso9660 /home/WinXP.ISO /media/drive_ao -o loop

Thế là xong, ổ ảo đã xuât hiện!!!!!!!
Read more…

Make a Donation